หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ติดต่อ 056-705-654 ยินดีให้บริการค่ะ คำขวัญ ตำบลปากช่อง ตะวันออกสุดของเมืองหล่มสัก สวนพืชผักผลไม้งามเป็นเลิศ ที่กำเนิดคลองน้ำดุก ถิ่นแสนสุขเจ้าพ่อผาแดง สะพานโค้งแข็งแรงชื่อ พ่อขุนผาเมือง
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
การเกษตรปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้า โปร่งใสการพัฒนาร่วมต้านยาเสพติด”  
วิสัยทัศน์ อบต.ปากช่อง  
 
  พันธกิจ
 
  ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
  ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมให้มีการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
  การป้องกันและแก้ไขสาธารณภัย และปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การปกครองการร่วมกิจกรรม การจัดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  พัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก อบต. ได้
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาและส่งเสริม การประกอบอาชีพของประชาชนสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษา
  การส่งเสริมสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของประชาชน
  การส่งเสริมการสงเคราะห์ราษฎร /ผู้สูงอายุ
/ผู้ป่วยโรคเอดส์ /ผู้พิการ
  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  การส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและยาเสพติด
  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน
  การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
  การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน/ท่อ ระบายน้ำสะพาน/ทางเท้า และทางระบายน้ำ
  การพัมนาขุดลอก คู คลอง เหมืองและก่อสร้างฝาย
  การจัดให้มีระบบประปาและการพัฒนาแหล่งน้ำ
  การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงด้านอื่นๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
  การบริหารงานในสำนักงาน อบต.
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  การพัฒนา การคุ้มครองบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  โทรศัพท์ : 056-705-654
  โทรสาร : 056-705-654
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
  จำนวนผู้เข้าชม 563,073 เริ่มนับ 31 ต.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10