หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดสวยบนภูเขาบรรยากาศสุดชิลล์ ชวนขอพรพร้อมชมวิวเขาค้อแบบพาโนรามา
ไฮไลท์ปลายฝน ภูทับเบิก ดินแดนแห่งสายหมอก
เยือนอาณาจักรพันปี เมืองศรีเทพแห่งเพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมวิวบนเขาสวย
ทุ่งกังหันลม เขาค้อ ที่เที่ยวถ่ายรูปสวย อย่างกะอยู่เมืองนอก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
Hot News
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ติดต่อ 056-705-654 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อบต.ปากช่อง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และ ผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน
นอกจากนี้ อบต.ปากช่อง ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1565  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.6/ว1556  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1564 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว1560  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 เพิ่มเติม รุ่นที่ 54 - 56 สน.คท. มท 0808.4/ว1559  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.2/ว1563  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : (สานพลังร่วมหยุดวิกฤติ Learning Loss จากปฏิบัติการทางสังคมสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1555  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
   
 
   
 
พช 0023.3/ว 2763 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 245 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ว่าด้วยมาตรฐานทั่วไป  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 2766 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ครั้งที่ 4-2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2765 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2764 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2769 ขอแจ้งหนังสือเรื่อง ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมรักษ์โลก  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2767 ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 2797 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 2  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ 7019 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 6859 ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.1/ว 2723 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ฯ  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
พช.0023.1/ว241 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ครั้งที่2/2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 2714 โครงการฝึกอรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ อปท.(e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 237 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเอง เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2703 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ งวดที่ 1  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 238 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เเละระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 239 โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว240 เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่พช 0023.3/ว 2668 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2667 อนุบัญญัติที่ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งเเวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
   
 
   
 
อบต.บ้านไร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ จาก อบต.หนองโสน [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหวาย ประจำเดือนมิ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ปากช่อง โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกและโรคกล้ามเนื้อ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรื [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชมภู นางเนตรนภา ศรีแห่งโคตร นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ เข้าร่วมอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำร้อน พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านสันติสุข หมู่ที่9 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ. [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีเทพ รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
อบต.ชอนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร เข้าร่วมการประเมิน LPA ประจำปี 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ปากช่อง ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำร้อน แจกน้ำอุปโภคบริโภค หมูที่ 11 บ้านโคกสำราญ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.บ้านไร่ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.วังชมภู กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังชมภู พร้อมด้วย อสม.ชุมชน2 ออกรณรงค์ป้องก [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.นาป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
   
 
   
 


ทม.วิเชียรบุรี ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.บัววัฒนา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.นาเกาะ จ้างจ้างเหมาทำเวที มหรสพ ดนตรี เครืองเสียง สถานที่เปิดงาน สถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีบัุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ห้วยใหญ่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ห้วยใหญ่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ศรีมงคล จ้างซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก 3716 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.กันจุ จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4773 พช. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.นางั่ว จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]ทต.นางั่ว ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ช้างตะลูด จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หน้าบ้านนายรักเล่ แก้วภาพ หมู่ที่ ๒ บ้านช้างตะลูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.สักหลง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยดารา2) บ้านวังรู ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดทีอบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.สักหลง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซ.ประชาอุทิศ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ปากช่อง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (สายโคกแก้ว) จำนวน ๓ จุด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ปากช่อง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายหน้าบ้านครูเมี่ยง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตา [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ปากช่อง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (สายหมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ปากช่อง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๔ (สายหน้าบ้านนางบัน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ลูก [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.ปากช่อง จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) เปลี่ยนอะไหล่ (ล้างเครื่องปรับอากาศ,เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ,เทอร์โมรูม,แม็กเนติกส์,เทอร์นินอล) ๔๒๐-๕๕-๐๐ [ 27 พ.ค. 2565 ]อบต.หินฮาว จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.21 บ้านท่าผู-บ้านภูผักไซ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]

   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายหน้าบ้านครูเมี่ยง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยา [ 27 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (สายโคกแก้ว) จำนวน ๓ จุด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำห [ 27 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (สายหมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ [ 27 พ.ค. 2565 ]

   
 
   
 
จดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (24 พ.ค. 2565)    อ่าน 11  ตอบ 1  
อยากได้ถังขยะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ม.14 (29 เม.ย. 2565)    อ่าน 32  ตอบ 1  
สอบถามฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้าค่ะ (28 เม.ย. 2565)    อ่าน 27  ตอบ 1  
   
 
 
 

จุดชมวิวภูผาแดง
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
สำรวจความคิดเห็น
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-562-8789
สายตรงปลัด
โทร : 099-456-6919
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 056-705-654 โทรสาร : 056-705-654
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
จำนวนผู้เข้าชม 15,120 เริ่มนับ 28 เม.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
อบต.ปากช่อง
CLICK
Pakchong Pakchong
CLICK