หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ติดต่อ 056-705-654 ยินดีให้บริการค่ะ คำขวัญ ตำบลปากช่อง ตะวันออกสุดของเมืองหล่มสัก สวนพืชผักผลไม้งามเป็นเลิศ ที่กำเนิดคลองน้ำดุก ถิ่นแสนสุขเจ้าพ่อผาแดง สะพานโค้งแข็งแรงชื่อ พ่อขุนผาเมือง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนารู้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ (ข้างบ้านแม่ประมิตร จงธรรม์) วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ (ข้างที่นางอัสรา บุญประเสริฐ) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ (สายไปฟาร์มหมู) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน ๘๒-๘๖๕๓) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถ (ลูกกลิ้งลางไลด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (สายไปฟาร์มหมู) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๙ สาย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด ๒ แรงม้า ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาวางท่อประปาหมู่บ้่าน หมู่ที่ ๖ (บ้านห้วยหว้า) วางท่อ GS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๔ นิ้ว ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน กค ๙๒๕๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน บห ๖๓๗๔) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถ (เปลี่ยนวาล์วปีกผีเสื้อ,วาล์วแท่นปืน,วาล์วยอยกากบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]จ้างเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ จัดพิธีเปิด/ปิด ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖และป้ายผ้าแพรพร้อมลูกโป่ง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหาร พร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับเด็ก ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหาร พร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับเด็ก ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖และป้ายผ้าแพรพร้อมลูกโป่ง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ จัดพิธีเปิด/ปิด ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาติดตั้งเสียงไร้สายเพิ่มจุดรับสัญญาณกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
คู่มือประชาชน
 
Knowledge
Management
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
 
ประมวลผล
การสำรวจ
 
Google Earth
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  โทรศัพท์ : 056-705-654
  โทรสาร : 056-705-654
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
  จำนวนผู้เข้าชม 146,485 เริ่มนับ 31 ต.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10