หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ติดต่อ 056-705-654 ยินดีให้บริการค่ะ คำขวัญ ตำบลปากช่อง ตะวันออกสุดของเมืองหล่มสัก สวนพืชผักผลไม้งามเป็นเลิศ ที่กำเนิดคลองน้ำดุก ถิ่นแสนสุขเจ้าพ่อผาแดง สะพานโค้งแข็งแรงชื่อ พ่อขุนผาเมือง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาก่อสร้างเสาส่งสัญญาณสูง ขนาดความสูง ๑๘.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน ๘๒-๓๗๑๖ พช) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (กลึงลูกกลิ้งและเปลี่ยนลูกกลิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน บห ๖๓๗๔ พช) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ปั้มสูญญากาศ(แวคคั่น) รถบรรทุกน้ำ,ฟุดวาล์อิตาลี่ขนาด ๓ นิ้ว,นิปเปิ้ลขนาด ๓ นิ้ว อลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฯ ตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนในตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุและเอกสารในการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (คุ้ม ๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาใน อบต.ปากช่อง วางท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๙๕.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายสมภาร นามใส) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายใหม่ ยศศิริ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้าง่ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายขจร คำหมู่) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่อถ่ายเอกสาร Ricoh ) เข้าเปลี่ยนอะไหล่ (ชุดสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh ๒๐๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน บห ๖๓๗๔ พช และทะเบียน บย ๕๓๒ พช) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30
 
 
คู่มือประชาชน
 
Knowledge
Management
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
 
ประมวลผล
การสำรวจ
 
Google Earth
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  โทรศัพท์ : 056-705-654
  โทรสาร : 056-705-654
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
  จำนวนผู้เข้าชม 292,658 เริ่มนับ 31 ต.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10