หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ติดต่อ 056-705-654 ยินดีให้บริการค่ะ คำขวัญ ตำบลปากช่อง ตะวันออกสุดของเมืองหล่มสัก สวนพืชผักผลไม้งามเป็นเลิศ ที่กำเนิดคลองน้ำดุก ถิ่นแสนสุขเจ้าพ่อผาแดง สะพานโค้งแข็งแรงชื่อ พ่อขุนผาเมือง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาหมอลำกลอน ตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาเช่าเต็นท์ใหญ่ขาสูงและเก้าอี้ ตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจียร ขนาด ๔ นิ้ว และเลื่อยโซ่ยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ชนิดข้อแข็ง และกระติกน้ำร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างรางน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ (เหมืองกกโอ) ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) ทะเบียน ๔๒๐-๕๕-๐๐๐๒-๔,๔๒๐-๕๙-๐๐๐๕-๑๗,๔๒๐-๖๑-๐๐๑๘-๒๐, ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๑-๒๕,๔๒๐-๖๓-๐๐๒๖-๒๗,๔๒๐-๖๔-๐๐๒๘-๒๙ เข้าเปลี่ยนอะไหล่ (ล้างเครื่องปรับอากาศ,เติมน้ำยาแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ และไม้สต๊าฟ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างรางน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ (เหมืองโคกแก้ว) ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ ในเขตตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนายสงกรานณ์ ท้าวเงิน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนายศิลา กองภา) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji xerox ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน คุ้มบ้านห้วยหว้า (รหัสสินทรัพย์ในระบบ ๕๐๕-๖๕๐๙๒๖-๐๐๐๐๒ รหัสสินทรัพย์ ๑๐๘-๖๕-๐๐๒๑) ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างรางน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนายศิลา กองภา) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ท.๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 37
 
 
คู่มือประชาชน
 
Knowledge
Management
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
 
ประมวลผล
การสำรวจ
 
Google Earth
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  โทรศัพท์ : 056-705-654
  โทรสาร : 056-705-654
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
  จำนวนผู้เข้าชม 1,133,025 เริ่มนับ 31 ต.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10