ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด อ่านเอกสารรายละเอียดด้านล่าง

ตารางงบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

แผนงานงบกลาง ปี57

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะ (กองช่าง)
ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณปี 59แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล