ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองช่าง

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่กองช่าง

นางเนตรนภา ศรีบุญมี  นายชนินท์  ชอบธรรม นายอุดม เพ็งดำเนิน 
นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างสำรวจ ผู้ช่วยช่างโยธา
     
     
นายปิยะ โม้อินตา     
 คนงานทั่วไป    
     

 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด
กองคลัง
กองสวัสดิการและสังคม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล