ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
อบต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
bulletติดต่อสำนักงาน
bulletสอบถามข้อมูลข่าวสาร
bulletสายตรงนายก
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ
bulletการประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนดำเนินการประจำปี
bulletแผนอัตรากำลัง3ปี
bulletกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
dot
dot
bulletเรื่องงบรายจ่ายประจำปี
bulletเรื่องอื่นๆ
dot
dot
bulletรายงานการคลัง
bulletรายงานผลการดำเนินงาน
bulletรายงานประชุมสภาอบต.
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
สำนักปลัด อบต.ปากช่อง

บุคลากรสำนักปลัด ส่วนราชการ

นางสาววชิรา นากา  จ.ส.อ.สุนทร อาบสุวรรณ์ นายกฤตน์  ศรีบุญมี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นักทรัพยากรบุคคล
     
นายธีรเดช  มงคลวัช  นางอรทัย  ปัญจิต  นางสาวนภาพร วงศรีรัก 
 เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข
     
     

พนักงานจ้าง 

นางกฤติยา  ทองเปลว นายณัฐพงษ์ วงศรีรัก  นายนันทศักดิ์  คำดี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
     
     
นางพรพิมล มูลณี นายประชิด ภักดี  นางสาวศรินทร์นา  บุญอ่อน 
ผูู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์ พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป 
 นโยบายและแผน    
 
นายภัชรพล นวลศรี นายภานุมาศ  พรมจันทร์  นางสาวสมบัติ กำมา
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  นักการภารโรง
     
     
นายธนากร จินดาเงิน นายประลองพันธ์ อินดี  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป  

 

   

 
โครงสร้างราชการ อบต.ปากช่อง

กองคลัง อบต.ปากช่อง
กองช่าง อบต.ปากช่อง
ส่วนสวัสดิการและสังคม อบต.ปากช่องแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved. รับทำเว็บไซต์ 095 481 4459