ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
อบต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
bulletติดต่อสำนักงาน
bulletสอบถามข้อมูลข่าวสาร
bulletสายตรงนายก
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ
bulletการประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนดำเนินการประจำปี
bulletแผนอัตรากำลัง3ปี
bulletกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
dot
dot
bulletเรื่องงบรายจ่ายประจำปี
bulletเรื่องอื่นๆ
dot
dot
bulletรายงานการคลัง
bulletรายงานผลการดำเนินงาน
bulletรายงานประชุมสภาอบต.
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง
     
   นายฉลอง คำมา   
   ประธานสภา อบต.ปากช่อง  
     
 
นายสงกา  จันทร์เรียน    สิบเอกชัยวัฒน์ ปัญจิต  
รองประธานสภา อบต.ปากช่อง   เลขานุการสภา อบต.ปากช่อง
     
 
น.ส.สุดใจ  ลอดตะเสน ส.อบต.ม.1 บ   นายสงกา  จันทร์เรียน 
 ส.อบต.ม.1 บ.น้ำดุกเหนือ   ส.อบต.ม.1 บ.น้ำดุกเหนือ
     
 
นายไพโรจน์ ศรีบุญมี    นายรันดร อินดี 
ส.อบต.ม.2 บ.น้ำดุกกลาง   ส.อบต.ม.2 บ.น้ำดุกกลาง
     
 
นางสุภาพ เชสาย    นายจรัญ  สาตรี 
ส.อบต.ม.3 บ.น้ำดุกศรีทอง   ส.อบต.ม.3 บ.ศรีทอง
     
 
นางกรภัทร  ชาตรี   นายอาธร  ภูน้อย 
ส.อบต  ม.4 บ.หนองอ้อ   ส.อบต.ม.4 บ.หนองอ้อ
     
     
 นายสมัย  มาโส   นายสุคนธ์  อินทร์ป่าน 
 ส.อบต.ม.5 บ.น้ำคำเหนือ    ส.อบต.ม.5 บ.น้ำคำเหนือ  
     
     
นายกมล  ภาพสิงห์     นายบุญทัน  บุญอ่อน  
 ส.อบต.ม.6 บ.วังยาว    ส.อบต. ม.6 บ.วังยาว 
     
 
นางคำแปลง  สาตรี    นายวิเศษ  แก่นโท 
ส.อบต.ม.7 บ.ห้วยระหงส์   ส.อบต.ม.7 บ.ห้วยระหงส์
     
     
นางศิริญาพร  มีแสง   นายอุดร  กองตัน 
ส.อบต. ม.8 บ.โนนมะค่า-โนนมะเกลือ     ส.อบต. ม.8 บ.โนนมะค่า-โนนมะเกลือ  
     
     
นางวิลัย สุดจำรอง   นายบรรจง  ทองเวียง
 ส.อบต.ม.9 บ.ปากออก      ส.อบต.ม.9 บ.ปากออก  
     
     
นายปัญญา  อินดี    นายสุกัน  มาทา  
  ส.อบต.ม.10 บ.ปากช่อง   ส.อบต.ม.10 บ.ปากช่อง  
     
     
นางเจียงไกร  มีสี    นายบัวผัน  สิมมา  
 ส.อบต.ม.11 บ.น้ำดุกหน้าศูนย์    ส.อบต.ม.11 บ.น้ำดุกหน้าศูนย์ 
     
     
 นางสุภาดี อ่อนอิงออน    นายฉลอง คำมา  
ส.อบต.ม.12 บ.ศรีจันดา    ส.อบต.12 ม.ศรีจินดา 
     
 
นายธวัชชัย  คำดี    นายมนัส  เสนจันทร์ 
ส.อบต.ม.13 บ.น้ำคำใต้   ส.อบต.ม.13 บ.น้ำคำใต้
     
     
นางสุภาพ  สิงห์สี    นายหนูหวา  บัวทุม 
 ส.อบต.ม.14 บ.ห้วยชัน    ส.อบต.ม.14 บ.ห้วยชัน  
     
     
นางระเบียบ  อุดทา    นายดีเด่น  หอมจันทร์ 
ส.อบต. ม.15 บ.น้ำดุกเหนือป่าไร่     ส.อบต.ม.15 บ.น้ำดุกเหนือป่าไร่  
     
     
นายประยูร  กลมจันทร์    นายบุญธรรม  อ่อนตา 
  ส.อบต.ม.16 บ.ศรีทองพัฒนา   ส.อบต.ม.16 บ.ศรีทองพัฒนา  
     
     
นางละอองดาว กองหยอง     นายขวัญชัย  จงธรรม์ 
ส.อบต.ม.17 บ.ห้วยตูม     ส.อบต.ม.17 บ.ห้วยตูม 
     
     

 
ฝ่ายผู้บริหาร

คณะผู้บริหารอบต.ปากช่อง
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปากช่องแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved. รับทำเว็บไซต์ 095 481 4459