ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกสภา อบต.ปากช่อง
      
  นายบรรจง  ทองเวียง  
   ประธานสภา อบต.ปากช่อง  
     
   
นายปัญญา อินดี   สิบเอกชัยวัฒน์ ปัญจิต  
รองประธานสภา อบต.ปากช่อง   เลขานุการสภา อบต.ปากช่อง
     
 
น.ส.สุดใจ  ลอดตะเสน ส.อบต.ม.1 บ   นายสงกา  จันทร์เรียน 
 ส.อบต.ม.1 บ.น้ำดุกเหนือ   ส.อบต.ม.1 บ.น้ำดุกเหนือ
     
   
นายไพโรจน์ ศรีบุญมี    ว่าง
ส.อบต.ม.2 บ.น้ำดุกกลาง   ส.อบต.ม.2 บ.น้ำดุกกลาง
     
 
นางสุภาพ เชสาย    นายจรัญ  สาตรี 
ส.อบต.ม.3 บ.น้ำดุกศรีทอง   ส.อบต.ม.3 บ.ศรีทอง
     
 
นางกรภัทร  ชาตรี   นายอาธร  ภูน้อย 
ส.อบต  ม.4 บ.หนองอ้อ   ส.อบต.ม.4 บ.หนองอ้อ
     
     
 นายสมัย  มาโส   นายสุคนธ์  อินทร์ป่าน 
 ส.อบต.ม.5 บ.น้ำคำเหนือ    ส.อบต.ม.5 บ.น้ำคำเหนือ  
     
     
นายกมล  ภาพสิงห์     นายบุญทัน  บุญอ่อน  
 ส.อบต.ม.6 บ.วังยาว    ส.อบต. ม.6 บ.วังยาว 
     
 
นางคำแปลง  สาตรี    นายวิเศษ  แก่นโท 
ส.อบต.ม.7 บ.ห้วยระหงส์   ส.อบต.ม.7 บ.ห้วยระหงส์
     
     
นางศิริญาพร  มีแสง   นายอุดร  กองตัน 
ส.อบต. ม.8 บ.โนนมะค่า-โนนมะเกลือ     ส.อบต. ม.8 บ.โนนมะค่า-โนนมะเกลือ  
     
     
นางวิลัย สุดจำรอง   นายบรรจง  ทองเวียง
 ส.อบต.ม.9 บ.ปากออก      ส.อบต.ม.9 บ.ปากออก  
     
     
นายปัญญา  อินดี    นายสุกัน  มาทา  
  ส.อบต.ม.10 บ.ปากช่อง   ส.อบต.ม.10 บ.ปากช่อง  
     
     
นางเจียงไกร  มีสี    นายบัวผัน  สิมมา  
 ส.อบต.ม.11 บ.น้ำดุกหน้าศูนย์    ส.อบต.ม.11 บ.น้ำดุกหน้าศูนย์ 
     
     
ว่าง   นายฉลอง คำมา  
ส.อบต.ม.12 บ.ศรีจันดา    ส.อบต.12 ม.ศรีจินดา 
     
 
นายธวัชชัย  คำดี    นายมนัส  เสนจันทร์ 
ส.อบต.ม.13 บ.น้ำคำใต้   ส.อบต.ม.13 บ.น้ำคำใต้
     
     
นางสุภาพ  สิงห์สี    นายหนูหวา  บัวทุม 
 ส.อบต.ม.14 บ.ห้วยชัน    ส.อบต.ม.14 บ.ห้วยชัน  
     
     
นางระเบียบ  อุดทา    ว่าง
ส.อบต. ม.15 บ.น้ำดุกเหนือป่าไร่     ส.อบต.ม.15 บ.น้ำดุกเหนือป่าไร่  
     
     
นายประยูร  กลมจันทร์    นายบุญธรรม  อ่อนตา 
  ส.อบต.ม.16 บ.ศรีทองพัฒนา   ส.อบต.ม.16 บ.ศรีทองพัฒนา  
     
     
นางละอองดาว กองหยอง     นายขวัญชัย  จงธรรม์ 
ส.อบต.ม.17 บ.ห้วยตูม     ส.อบต.ม.17 บ.ห้วยตูม 
     
     

 
ฝ่ายผู้บริหาร

คณะผู้บริหารอบต.ปากช่อง
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ปากช่องแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล