ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
อบต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
bulletติดต่อสำนักงาน
bulletสอบถามข้อมูลข่าวสาร
bulletสายตรงนายก
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ
bulletการประเมินผลแผนพัฒนา
bulletแผนดำเนินการประจำปี
bulletแผนอัตรากำลัง3ปี
bulletกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
dot
dot
bulletเรื่องงบรายจ่ายประจำปี
bulletเรื่องอื่นๆ
dot
dot
bulletรายงานการคลัง
bulletรายงานผลการดำเนินงาน
bulletรายงานประชุมสภาอบต.
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมมีถนนสายหลักสายรองของแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นทางผ่านและเชื่อมต่อไปสู่ตำบลอื่นๆ และเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านมีบางส่วนเป็นถนนลาดยาง และบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

การโทรคมนาคม

มีตู้โทรศัพท์ภายในตำบล     5   ตู้

 การไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ปากช่องครบทุก

หมู่บ้าน  มีบางครัวเรือนเท่านั้นที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย                      4     สาย

บึง , หนอง                           5     แห่ง            

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น                           4     แห่ง

คลองส่งน้ำ                         10    แห่ง

บ่อบาดาลสาธารณะ              31     แห่ง

สระน้ำสาธารณะ                     2    แห่ง

สระเก็บน้ำ                            5    แห่ง

                 ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล          5    แห่ง

                 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน           1    แห่ง

                 แหล่งน้ำเพื่อการประมง            2    แห่ง

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.ปากช่อง

สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม
ข้อมูลอื้นๆแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved. รับทำเว็บไซต์ 095 481 4459