ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
dot
สภาพข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำไร่ ทำนา ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย เป็นต้น

    หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ปั๊มน้ำมัน    25          แห่ง

โรงสี         5  แห่ง   

   

สภาพสังคม

 การศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษามี      9  แห่ง  คือ

1. โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล

2. โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์

3. โรงเรียนบ้านวังยาว

4. โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ

5. โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม

6. โรงเรียนวัดศรีทอง

7. โรงเรียนบ้านปากออก

          8. โรงเรียนบ้านน้ำคำ

          9. โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา    1  แห่ง

 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      3   แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากออก

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศูนย์เครื่องมือกล

 

 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    2     แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด   10  แห่ง

สำนักสงฆ์ 3 แห่ง

 

 สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมี   4   แห่ง (ร.พ.สต.)

บ้านวังยาว  หมู่ที่ 6

บ้านห้วยระหงส์  หมู่ที่ 7

ปากช่อง หมู่ 11

น้ำดุกศรีทอง หมู่ 16

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

ป้อมยามตำรวจ     1  แห่ง 
ข้อมูลสภาพทั่วไป อบต.ปากช่อง

สภาพทั่วไป
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื้นๆ[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163624)

เมื่อก่อนเด็กอยู่กรุงเทพฯ แล้วย้ายไปอยู่กับย่าที่บ้านปากออกและไปเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กที่บ้านปากออกอ่ะค่ะ แต่เด็กยังอยู่ในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพยังไม่ได้ย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่นั้นนะค่ะ อยากทราบว่าเวลาทางโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาแจกสิ่งของให้แก่เด็กๆ อยากทราบว่าเด็กที่ยังไม่ได้ย้ายไปเข้าทะเบียนบ้านทางนั้นจะได้รับของแจกจากทางโรงเรียนหรือป่าวค่ะ ถ้าเราไม่ย้ายเด็กจะได้สิทธิ์หรือป่าวค่ะ รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น katae วันที่ตอบ 2015-07-27 11:56:32 IP : 1.46.13.5[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล